Eylül 3, 2017

Women In Engineering

IEEE’nin en önemli duyarlılık gruplarından(affinity group) birisi olan Mühendislikte Kadın komitesi, kadının mühendislik ve sosyal hayattaki yerinin önemini vurgulayan, kız çocuklarının teknoloji ve mühendislik alanına yönelmelerini destekleyen IEEE alt komitesidir. Öğrenci kolumuzun WIE bünyesinde genel olarak yaptığı etkinlikler şöyledir:

✓ Mühendislikte ve teknolojide kadınların önemini ve yerini anlatan konferanslar
✓ Köy okulları, ortaokullar ve liselerde WIE adı altında yapılan sosyal sorumluluk projeleri