Eylül 3, 2017

Power and Energy Society

IEEE’nin en eski komitelerinden birisi olan Güç ve Enerji Komitesi; güç sistemleri, elektronik, yenilenebilir ve yenilenemez enerji, otomasyon ve enerji verimliliği sistemleriyle ve bunların minimum maliyetle yapılması üzerine yapılan projelerle ilgilenen IEEE alt komitesidir. Öğrenci kolumuzun PES bünyesinde genel olarak yaptığı etkinlikler şöyledir:

✓ Enerji verimliliği eğitimleri
✓ Güç sistemleri eğitimleri
✓ Enerji ağacı oluşturma projesi