Eylül 3, 2017

Aerospace & Electronic Systems Society

IEEE bünyesinde önemli yeri bulunan komitelerden olan Havacılık ve Elektronik Sistemler Komitesi, havacılık-uzay, aviyonik, uzay sistemleri, radar, sinyal işleme gibi konularla ilgilenir. Yıl içerisinde dünya çapında pek çok konferans, etkinlik düzenlenir. Bunun dışında çeşitli mentörlükler sağlayan, makaleler ve dergiler yayınlayan komite birçok online eğitim vermektedir.

AESS, 2017-2018 yılında IEEE Anadolu Üniversitesi  Öğrenci Kolu’nun bir parçası haline gelmiştir.