Eylül 3, 2017

IEEE

IEEE NEDİR?                                                                                  

IEEE (Institutes of Electrical and Electronics Engineers); dünya çapında elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, otomasyon, telekomünikasyon gibi teknoloji ve mühendislik alanında yetkin ve ilgili kişilerin sürekli öğrenme, gelişim, inovasyon ve işbirliği yapmak amacıyla bir araya geldikleri teknoloji birliğidir.
1963 yılında AIEE (1884’te kurulmuş Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü) ve
IRE (1912’de kurulmuş Radyo Mühendisleri Enstitüsü)’nin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Dünya genelinde 10 adet bölgeye ayrılmıştır. Türkiye sekizinci bölgede bulunmaktadır.
Kuruluşundan bu yana IEEE,
· Elektro-teknoloji ve ilgili bilim dallarının kuram ve uygulamalarını ilerletmiş,
· Teknolojide yenilikçiliği hızlandırıcı görev üstlenmiş,
· Çok çeşitli hizmetleri ve programlarıyla üyelerinin gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmuştur.
160 ülkede 420.000’den fazla üyesi olan IEEE’nin dörtte biri lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. 130 yıldan uzun bir tarihi geçmişi olan IEEE geçmişten günümüze teknolojinin ve geleceğin yaratılmasına öncülük etmiştir.

Web Sitesi: https://ieee.org

   

2016 ARALIK AYI İSTATİSTİKLERİ

TOPLAM ÜYE SAYISI
TOPLAM ÖĞRENCİ ÜYE SAYISI
KOMİTE SAYISI
KOMİTELERİN TOPLAM ÜYE SAYISI